Nhà xuất bản | Diêu bông | Thách

Posted: 28/08/2018 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng


Thiếu nữ
Nghiêu Đề

Nhà xuất bản

Em biên tập Đời Tôi
thành những trang Hý Họa
thêm Ria kèm Lông lá.
dẫu giận,
vờ tỉnh bơ
Tôi bật cười ha hả.

 

Diêu bông

mua đại Tờ Vé số
Tự Chọn
đi Lấy Chồng
quay Vòng tròn Nghiêng ngã
chơi trò “Tập vòng vông…”
mở mắt rồi thản thốt
ồ, sắc sắc không không.

 

Thách

Em ngon thì cứ Lừa Tình tôi
Tôi sẽ đâm đơn kiện suốt đời
Thẩm Phán tay nào nhận hối lộ
xem chừng,Tôi quậy nát mồng tơi.

Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.