Tiếng kêu vô vọng | Bị vây khổn

Posted: 26/09/2018 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

Tiếng kêu vô vọng

Sao bịt miệng tôi lại bắt giam
Tự do, quyền sống tội gì cam
Ai không phản đối trò tham nhũng
Ai chẳng căm hờn lũ ngoại xâm
Hải đảo biên phòng quà cống hiến
Đặc khu kinh tế đất đem cầm
Ôi Lê Chiêu Thống gương còn đó
Bán nước, ham quyền lú giả câm

Ngô Đình Chương

 

Bị vây khổn

Phản đối hô hào chống ngoại xâm
Bị lùa, tra tấn, tống nhà giam
Tội tình gì khi đòi quyền sống?
Chốt họng người dân buộc phải câm
Quen thói bạo tàn chuyên trấn áp
Dở chiêu bịp bợm nhục khôn cầm
Thịt mềm máu chảy ai đành đoạn?
Nô lệ đã từng sao vẫn cam?

Yên Nhiên

Nguồn: Nhà thơ Yên Nhiên gửi bài

Đã đóng bình luận.