Phôi pha | Một cách loại trừ | Khuất mắt

Posted: 12/11/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Phôi pha

thời gian, bạn, rơi tưởng lá
rụng điều không muốn chẳng qua
thu phong lá đỏ thiết tha nghĩa tình

bạn kết thân thời nhẫn nhịn
chia miếng khổ buổi làm thinh
thả về cực nhọc chia mình xa xăm

cái buổi tình yêu năm nẳm
trượt bước tình son biệt tăm
bước tù, bước biển đăm đăm mắt tìm

lá thu trở trời ngất lịm
cơn yêu trở già bầm tím
thời gian ơi, bóng cũ kiếm phương nao

bao nhiêu nữa phai từ dạo
nào ai biết phải làm sao
thời gian trả nợ trăng sao muôn trùng

 

Một cách loại trừ

khi
cả nước sản sinh
khắc nghiệt

buồn
thua thiệt
xán
miết lên tôi

bằng cả
phận người không cần thiết

phán
khoan hồng,
triệt
ngụy
tay không

 

Khuất mắt

khi ra khỏi miền u tối
không còn thấy điều khuất lấp
chợt lòng bừng thanh thản

bởi ở đó
đâu đâu cũng râu dài tượng cũ
chắc là người ta sợ ngủ quên
hơn nửa thế kỷ
vẫn đua đòi bạc triệu ân đền
trong khi vùng hẻo lánh
không cầu chật vật qua sông

khi ra khỏi miền u tối
khuất mắt
nhưng, chắc lòng đau

03/11/2018
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.