Tết đã qua Mùng

Posted: 12/02/2019 in Nguyễn Vĩnh Long, Thơ

Nguyễn Vĩnh Long

Ba Mươi tôi là Mùng Một em
Làn khói hương mang nắng qua thềm
Trong thiêng liêng có bao hình bóng
Theo gió bên ngoài lạnh suốt đêm

Qua sáng Mùng Ba ngày vẫn vậy
Vẫn nắng mong manh thiếu cảnh nhà
Bên mân cúng đủ gà, xôi, rượu
Chỉ thiếu mặt người vẳng phương xa

Chỉ mới Mùng Năm mà xa lắc
Mùa Tết em tôi mắt ngại ngần
Như thể bốn ngày chưa đếm đủ
Những lần pháo nổ nhớ người ta!

Thôi đã qua Mùng như thể chẳng
Có mùa Tết thuở cúc vàng hoa
Ngõ nhà ai đó màu sân nắng
Như trải áo tà hương phấn xa…

Nguyễn Vĩnh Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.