Tà ru

Posted: 16/05/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
chào mừng anh Ba

tà ru*
hay lắm, tù ra
ủ tờ đáo hạn
tà tà
go
home
ngón tay cao. vượt
cái đồn
V(ê) là chiến thắng
rợp hồn nhân văn 
vượt trên tất cả
chúng
thằng
có vinh có nhục
khó khăn nào sờn
ra tù
còn đấy giang sơn
còn sức còn vóc
ta còn
đánh trâu
đánh cho mặt ngựa cúi đầu

Hoàng Xuân Sơn
tháng 5/2019

(*) chữ Tưởng Năng Tiến

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.