Bài thơ cho cháu ngoại

Posted: 12/06/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao


Kenneth Trương Tiểu Hiệp

gởi bài Thơ này cho cháu ngoại Kenneth
nhân ngày cháu giã từ sân trường Trung học
cháu cứ nhận nghen dẫu không quen đọc
chữ nghĩa quê nhà lạ lẫm chốn quê người

cháu cứ an tâm Ôn còn cô. gái. rượu
là cô Ba Quyên truyền nhân của Ôn
cô từng đọc thơ Ôn từ hồi cô dợm lớn
cho tới chừ cho tới tận mai sau

cô là con của Ôn là Mạ yêu của cháu
(MạMẹ dịch nghỉa nôm na là Mom)
tiếng thân thương cháu vẫn gọi nằm lòng
từ thuở thôi nôi cho tới lớn tuổi đời

Mom sẽ dịch nghỉa lời thơ Ôn muốn nói
để thấu lòng Ôn dành riêng nhắn gởi
thuở cháu thôi nôi Ôn bồng cháu ru hời
giờ lớn hung rồi Ôn bồng chi cho nổi

nhân dịp cháu thỏa lòng Ôn mong đợi
áo mũ cân đai chuẩn bị ra ràng
đứng chụp với Trần gia tấm hình giữ dáng
Ôn cười toe mà!. Không có răng mô!…

cứ nhớ mãi hai câu Thơ hồi nớ
dạo ôn cháu mình còn gần gụi hôm mơi
chim bay về tổ chiều rồi
Ôn mau về ổ cho rồi, Ôn ơi!…

Trần Huy Sao
viết dười hiên trăng ngày cháu ra ràng
11/06/2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.