Biến đổi khí hậu

Posted: 13/08/2019 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

em thay lòng đổi dạ
hay đến thời … mãn kinh?
nhăn nhăn rồi nhó nhó
chẳng có gì phân minh

phải chăng “anh hai” giựt
cây kem ngậm, rã tan
hắn be sông làm đập
ngăn dòng chảy uốn bờ?

có phải rừng bị phá
rủ quy y cạo đầu
giếng khoan vô tội vạ
sụt đất nạn nhãn tiền

khói lò than trùng điệp
từ bắc chạy vô nam
ung thư da ung phổi
y học chỉ… trên trời.

xé núi đồi nạo thịt
xới hầm vét cát thô
rồi chia khoảnh phân lô
kèm B.O.T nước
để mặn lợ tràn bờ

khiến từ cao xuống thấp
hạn – ngập thượng – hạ điền.

ai vẽ “trăm năm” vụng
bị “cưỡng duyên” võ biền
nói năng thì rơi “cục”
phân ra cứ khoe tiền.

than ôi, “biến” với “đổi”
có duyên thành vô duyên.

Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.