Những ngụm bia đừng nghĩ ngợi

Posted: 06/09/2019 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

đầu tôi hỏng, những ngụm bia
hay giáo dưỡng làm hỏng tôi
này, cạn ly quên tôi mọi
quên đời quăng trói tuổi tôi

cớ sao chiều chiều rủ nhậu bia
ngụm kia ém sự không hài lòng
dợn sóng bia chiều quây tập quán
ngụm nầy quên nghĩ ngợi xa xôi

nuốt vội ngụm bia cho tan ấm ức
bọn trẻ tôi tìm vui không có thực
thêm ngụm nữa quên một ngày mất sức
mười mấy năm ăn học đứt tự hào

làm lụng bây giờ ăn nhằm chi bộ não
tôi nuốt ực đi một cơn bão ngu đần
thoạt nhìn tưởng phố thị bừng lên sung mãn
nghĩ ai rằng nghĩ quá lạm đà tăng cân

nuốt ngụm bia nữa, để thấy mình không xấu hổ
nhìn quanh, mọi người phải gánh tầng khổ tương đương
con chữ có say không, vào thơ không phải chỗ
nhiều đêm nghe mẹ nhịp chuông cứu khổ cúng dường

phường với phố, bia đầy bàn, xấp xỉ tai ương
biển đông vỗ sóng như thất thanh gọi bất thường
ngụm bia khuất mắt hèn mạt tấu bài tương nhượng
tôi ọc tháo ra, đời đốn mạt mấy ai thương

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.