Dấu chấm cho một dòng thơ | Hề thơ

Posted: 27/12/2019 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân


Poetry Reading
Irene Sheri

Dấu chấm cho một dòng thơ

với em, chấm dấu tận cùng
một dòng thơ đã lâm chung mệnh phần
với ta, chữ nghĩa xuống hàng
mở sinh lộ mới cho vần điệu reo
vọc nhau một ý thơ nghèo
vô duyên đành phải eo xèo chia tay
em nằm phương đó ngó mây
mây trôi ra biển, hồn đầy bão giông
thơ sầu như một nhánh sông
sóng mong đục bến, lòng mong sạch tình
còn ta ôm bóng vác hình
lửng lơ đi giữa hành trình cô đơn
thì thôi ta chấm dấu tròn
xuống hàng từ giã nỗi buồn thơ em.

(15/12/2019)

 

Hề thơ

từ khi
ta biết làm thơ
vô duyên
nên đã lơ mơ
thành hề
dù thơ
không phải là nghề
mấy mươi năm
vẫn lề mề
vọc thơ
chữ và nghĩa
giống con cò
đêm đêm lộn cổ
xuống
bờ ao em
kiếp này
là một diễn viên
vai thơ tạo dáng
làm duyên
cho đời
em
là khán giả được mời
ngại chi từ chối
cuộc chơi trữ tình
hề ta
đã ló nguyên hình
hồn thơ
sẵn có
lộ trình ngao du
mời em
chén tạc chén thù
ngoéo tay
sống giữa ngục tù
của thơ.

(16/12/2019)

Phạm Hồng Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.