Tết đến làm chi

Posted: 13/01/2020 in Song Anh, Thơ

Song Anh

Tết đến rồi sao không nghe tiếng pháo
Mà đì đùng Đồng Tâm vang tiếng súng
45 năm sau chiêu bài đánh Mỹ cứu nước
Tang thương vẫn gọi tên người dân vô tội

Tết năm ngoái vườn rau Lộc Hưng đổ nát
Tết năm nay tai ương đổ xuống Đồng Tâm
Đi cướp đất mà làm như đánh giặc ngoại xâm
Bao vây, nổ súng, già trẻ giết không tha

Tết đến rồi sao đầy trời dậy tiếng oán than
Ông trời ơi! ác chi ác dữ ác dằn
45 năm sau cái gọi mùa xuân đại thắng
Xuân về. Máu vẫn rơi vẫn đổ trên đất Việt

Tết đến rồi sao đất bằng dậy sóng
Ông trời ơi! có mắt để làm chi
Sao không sai thiên lôi đánh chết hết cho rồi
Bọn bán nước coi dân như kẻ thù truyền kiếp

Tết đến làm chi. Đồng Tâm trắng một màu tang
Tết đến làm chi. Đồng Tâm oán khi ngút trời

Song Anh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.