Cuộc đời | Một chuyến về quê

Posted: 17/02/2020 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Cuộc đời

tôi chạy mướt mồ hôi
lá xanh dưới chân đồi
đã nhuốm vàng tuyệt vọng
tôi chỉ nhìn thấy tôi

tôi mệt gần đứt hơi
ngồi bệt dưới chân đồi
trên trời cao mây trắng
vẫn cứ bềnh bồng trôi

08.02.2020

 

Một chuyến về quê

đi qua dốc nhà đá
chẳng thấy ngôi giáo đường
gió réo trên cầu cương
tưởng hồn ma bóng quế
có một thời như thế
phantom rớt chỗ này
“mùa hè năm bảy hai
tao bị bắt lên núi
may mà chưa bán muối
trong lớp có mấy thằng
lâu lâu họp chị bộ …”
trong khi là đa số
chỉ biết học và chơi
chơi cho đã cái đời
thi rớt thì đi lính
đúng cái đầu rất bịnh
rồi đến lúc tan hàng!

07.02.2020

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.