Archive for the ‘Hoàng Xuân Sơn’ Category

 
Nhạc và lời: Lê Uyên Phương
Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn
Video: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: Hoàng Xuân Sơn gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Hoàng Xuân Giang
Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn
Phối âm: Trần Quang Lộc
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Lê Tín Hương
Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn
Thực hiện: Nguyễn Nam SơnPhan Thới Hòa
Nguồn: Hoàng Xuân Sơn gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn
Thực hiện: Nguyễn Nam SơnPhan Thới Hòa
Nguồn: Hoàng Xuân Sơn gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Từ Công Phụng
Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn
Thực hiện: Nguyễn Nam SơnPhan Thới Hòa
Nguồn: Hoàng Xuân Sơn gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Trường Sa
Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn
Thực hiện: Nguyễn Nam SơnPhan Thới Hòa
Nguồn: Hoàng Xuân Sơn gửi YouTube link