Archive for the ‘Bảo Yến’ Category

Khê Kinh Kha


Piano Rouge
Vũ Thái Hòa

Thơ: Diễm Phương; Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Bảo Yến
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Thơ: Diễm Phương; Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Bảo Yến
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Bảo Yến
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

thuyen_nhan_7

Thơ: Vương Ngọc Long; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Bảo Yến

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi

Thu Thủy

rung_chieu-dinh_cuong
Rừng chiều
dinhcuong

Thơ: Trường Thi; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Bảo Yến


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Nguyễn Thu Hà
Hòa âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Bảo Yến
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phạm Kim Tiên
Tiếng hát: Bảo Yến
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Vọng Ngày Xanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link