Archive for the ‘Bích Hảo’ Category

Mai Phạm

loc_xuan

Thơ: Thục Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Trình bày: Eban Tú; Hát bè: Bích Hảo
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Xuân Tango

Posted: 12/02/2015 in Âm Nhạc, Bích Hảo, Mai Phạm

Mai Phạm

tango_dance

Nhạc và lời: Mai Phạm; Tiếng hát: Bich Hảo
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

thieu_nu_thoi_com

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Hoàng HiệpHồng Mơ; Hát bè: Bích Hảo
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

qua_song

Thơ: Tạ Bá Thanh; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Hoàng Hiệp & Bích Hảo
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích Hảo
music sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích Hảo
music sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file

Yêu & blues

Posted: 26/09/2012 in Âm Nhạc, Bích Hảo, Mai Phạm

Mai Phạm


Sweet music – Blues (Neville Legall)

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích Hảo
music sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích Hảo
music sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích Hảo
music sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Từ Duy; Tiếng hát: Bích HảoMai Phạm (hát bè)
music sheet
[Bản nhạc PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Mai Phạm

Nhạc: Mai Phạm; Thơ: Uyên Phương Minh Nguyệt; Tiếng hát: Eban TúBích Hảo (giọng bè)

music_sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Trăng 16

Posted: 19/05/2012 in Âm Nhạc, Bích Hảo, Mai Phạm


[Nhạc bản PDF]
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Bích Hảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link


[Nhạc bản PDF]
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Trần Thanh Cường
Hòa âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Bích Hảo với Mai Phạm phụ họa
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link


[Nhạc bản PDF]
Nhạc: Mai Phạm
Giọng hát chính: Kenny Nguyễn
Giọng bè: H’Zina ByaBích Hảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Bích Hảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link