Archive for the ‘Đỗ Đình Phương’ Category

 
Họa sĩ: Nguyễn Trọng Khôi
Nhạc nền: Tuổi Đá Buồn của Trịnh Công Sơn ; Độc tấu guitar: Đỗ Đình Phương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link