Archive for the ‘Đức Cường’ Category

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Trần Trung Đạo
Tiếng hát: Đức Cường
Hòa âm: Tuấn Khanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link