Archive for the ‘Đăng Hiếu’ Category

Vĩnh Điện

pho_mua_dong-dinh_cuong
Phố mùa đông
dinhcuong

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Đăng Hiếu

Bản ký âm PDF

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc cùng âm bản mp3.

Kiên Thanh

nha_tho_trong_nui-dinh_cuong
Nhà thờ trong núi – Đinh Cường

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Kiên Thanh; Tiếng hát: Đăng Hiếu

Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Kiên Thanh

man_walking_in_snow_2

Nhạc: Kiên Thanh; Thơ: Lữ Quỳnh; Tiếng hát: Đăng Hiếu
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3. 
Nhạc: Vĩnh Điện
Truyện thơ: Nguyễn Thu Hà
Hợp ca: Kim Khánh, Đăng Hiếu, Thái HòaV&V
Hòa âm: Kiên Thanh


[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và YouTube link

Vũ Vĩnh Phúc

Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Đăng Hiếu

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Đặng Kim Côn gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Luân Hoán
Hòa âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Đăng HiếuKim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Lê Hân
Hòa âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Bắc Phong
Hòa âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Lữ Quỳnh
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Lữ Quỳnh
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Viết tặng những người Cha cô độc trong tháng Sáu và những người con quên mất Ngày Của Cha

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Luân Hoán
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Luân Hoán
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link