Archive for the ‘Diệu Hiền’ Category

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_trong_mua_2

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hòa Bình

thieu_nu_ao_dai_tim_ngoi_cam_non

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Hòa Bình

thieu_nu_da_lat_rung_doi_mau-dinh_cuong
Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Trường Sa

thieu_nu_toc_the

Nhạc và lời: Trường Sa; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Ái Hoa

thieu_nu_vot_nuoc

Thơ: Kiều Mộng Hà; Nhạc: Ái Hoa; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Hồng Kim

bien_dong2

Thơ: Hạnh Nguyên; Nhạc: Hồng Kim; Hòa âm: Nguyễn Thịnh; Tiếng hát: Diệu Hiền; Hát bè: Hợp ca FM
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Trường Sa

thieu_nu_ngoi_buon

Nhạc và lời: Trường Sa; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


 
Nhạc: Liên Bình Định
Thơ: Tâm Tiễn
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slideshow: BY
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Trường Sa [Bản ký âm]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube

Hòa Bình

dieu_hien

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Diệu Hiền
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


 
Nhạc: Hòa Bình
Thơ: Đặng Thái Sử
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Hòa Bình
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Dzuy Sơn TuyềnLiên Bình Định
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slideshow: BY
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Liên Bình Định

thieu_nu_di_trong_chieu

Thơ: Võ Thành Đông; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Diệu Hiền
Hoàn âm: Hữu Phương
Thực hiện: Hoàng Khai Nhan
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Hòa Bình
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Liên Bình Định

duong_pho_sai_gon_xua

Nhạc và lời: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


Nhạc và lời: Hòa Bình
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Trần Cao Thăng
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slideshow: Nguyễn Văn Khiêm
Nguồn: Trần Mộng Lâm gửi đường dẫn YouTube

Nghiêu Minh

thuyen_trang

Nhạc: Nghiêu Minh; Tiếng hát: Diệu Hiền

Ta ngỡ đời ta như nhánh sông
Thuyền em xuôi ngược vớt trăng hồng
Hồn ta theo mãi … quên con nước
Thủy triều lên xuống. Em hư không!
(more…)


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Thơ: Trịnh Tây Ninh
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slideshow: Duy Hân
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube

 
Ca khúc: Vĩnh Điện
Phổ thơ: Tuệ Nga
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và YouTube link 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng

  1. Tình Khúc Mùa Xuân: Thanh Ngọc hát, Quốc Dũng hòa âm
  2. Tình Khúc Mùa Hạ: Khải Ca hát, Quốc Dũng hòa âm
  3. Tình Khúc Mùa Thu: Ý Lan hát, Đồng Sơn hòa âm
  4. Tình Khúc Mùa Đông: Diệu Hiền hát, Hữu Phương hòa âm

Video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link


 

[Bản ký âm PDF]

Nhạc: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và YouTube link


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và YouTube link

 
Nhạc và lời: Hòa Bình
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Trường Sa giới thiệu và chuyển YouTube link