Archive for the ‘Duy Thủy’ Category

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Trần Mộng Tú
Hòa âm: Tuấn Khanh
Tiếng hát: Duy Thủy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc và lời: Phù Chí Phát
Ca sĩ: Duy Thủy
Hòa âm: Tuấn Khanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Nguyễn Đức Tùng
Nhạc: Phù Chí Phát
Trình bày: Duy Thủy
Hòa âm: Tuấn Khanh
Video clip: Trần Ai
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link