Archive for the ‘Elvis Phương’ Category

Franz Xaver Gruber
Hùng Lân

Nhạc: Franz Xaver Gruber; Lời: Hùng Lân; Tiếng hát: Elvis Phương

Nguồn âm bản mp3: NCT

Nguyễn Ánh 9

thieu_nu_trong_chieu_buong

Nhạc và lời: Nguyễn Ánh 9; Tiếng hát: Elvis Phương

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm – Saigon Ocean; Âm bản mp3: nhac.vui.vn

Nam Lộc

suy_tu

Nhạc và lời: Nam Lộc; Tiếng hát: Elvis Phương

Nguồn bản ký âm: saigonocean.com; Âm bản mp3: Nhạc xưa

 
Nhạc và lời: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Elvis Phương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Elvis Phương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link