Archive for the ‘Hải Phương’ Category

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Hải Phương

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3