Archive for the ‘Hồng Mơ’ Category

Mai Phạm

thieu_nu_thoi_com

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Hoàng HiệpHồng Mơ; Hát bè: Bích Hảo
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

lang_que

Thơ: Tạ Bá Thanh; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Hiệp Định; Tiếng hát: Ken Nguyễn & Hồng Mơ
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Tiếng hát: Trần Quang LộcHồng Mơ

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Hoàng HiệpHồng Mơ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link