Archive for the ‘Hồng Nhung’ Category

 
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Hồng Nhung
Nguồn: YouTube

Trần Quang Lộc

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Hồng Nhung
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

 
Nhạc và lời: Trần Quang Lộc
Tiếng hát: Hồng Nhung
Đạo diễn video clip: Phạm Hoàng Nam
Nguồn: YouTube