Archive for the ‘Hiếu Trang’ Category

Phạm Anh Dũng

red_leaves-winter

Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng; Hòa âm: Nguyễn Anh Huy; Trình bày: Hiếu Trang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Đức Nam

piano_rouge-vu_thai_hoa
piano rouge
Vũ Thái Hòa

Thơ: Hoàng Anh Tuấn; Nhạc: Nguyễn Đức Nam; Tiếng hát: Hiếu Trang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Vi Sơn
Tiếng hát: Hiếu Trang
Video: Đàm Trung Phán
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Thơ: Như Nguyệt; Nhạc: Văn Sơn Trường; Giọng hát: Hiếu Trang


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và audio file