Archive for the ‘Hoàng Hải’ Category

Nhạc: Lê Hoàng; Thơ: Thy lệ Trang; Hòa âm: Lý Dũng; Tiếng hát: Hoàng Hải


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file