Archive for the ‘Hoàng Hiệp’ Category

Mai Phạm

thieu_nu_thoi_com

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Hoàng HiệpHồng Mơ; Hát bè: Bích Hảo
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

qua_song

Thơ: Tạ Bá Thanh; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Hoàng Hiệp & Bích Hảo
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Hoàng HiệpHồng Mơ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link