Archive for the ‘Hoàng Xuân Sơn’ Category

Lê Tín Hương

Nhạc và lời: Lê Tín Hương; Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: HPro; âm bản mp3: Art2All

 
Nhạc và lời: Hoàng Xuân Giang
Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn
Phối âm: Trần Quang Lộc
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link