Archive for the ‘Kenny Nguyễn’ Category


[Nhạc bản PDF]
Nhạc: Mai Phạm
Giọng hát chính: Kenny Nguyễn
Giọng bè: H’Zina ByaBích Hảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link