Archive for the ‘Kim Khánh’ Category

Nguyễn Văn Thơ

julia_ho

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kim Khánh

Bản ký âm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

old_vietnamese_man

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kim Khánh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Vĩnh Điện

red_leaves-winter

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Kim Khánh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc cùng âm bản mp3.

Nguyễn Phú Yên

thieu_nu_va_hoa_mimosa-dinh_cuong
Thiếu nữ và hoa mimosa – Đinh Cường

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Nguyễn Phú Yên; Hòa âm: Kiên Thanh; Tiếng hát: Kim Khánh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3.

Kiên Thanh

pho_hoi_an

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Kiên Thanh; Tiếng hát: Kim Khánh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Kiên Thanh

que_huong

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Kiên Thanh; Tiếng hát: Kim Khánh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Hữu Tân

thieu_nu_trong_mua_2

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Hòa âm: Vũ Kiên Thành; Tiếng hát: Kim Khánh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Vĩnh Điện [bản ký âm PDF]
Thơ: Nguyễn thị Thanh Dương
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Kiên Thanh

sakura

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc và hòa âm: Kiên Thanh; Tiếng hát: Kim Khánh

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3.

Vĩnh Điện

thieu_nu_ra_di

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Kim Khánh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3. 
Nhạc: Vĩnh Điện
Truyện thơ: Nguyễn Thu Hà
Hợp ca: Kim Khánh, Đăng Hiếu, Thái HòaV&V
Hòa âm: Kiên Thanh


[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và YouTube link

Kiên Thanh

Nhạc: Kiên Thanh; Thơ: Lữ Quỳnh; Tiếng hát: Kim Khánh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi bản nhạc và mp3 file.

Kiên Thanh

Nhạc: Kiên Thanh; Thơ: Lữ Quỳnh; Tiếng hát: Kim Khánh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi bản nhạc và mp3 file.

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Luân Hoán
Hòa âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Đăng HiếuKim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Đặng Kim Côn
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Nguyễn thị Thanh Dương
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Quốc Bảo
Ý thơ: Lữ Quỳnh
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Lữ Quỳnh gửi YouTube link

 
Thơ: Lữ Quỳnh
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Kim Khánh
Hòa âm: Kiên Thanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Lữ Quỳnh
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Kim Khánh
Hòa âm: Kiên Thanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Lữ Quỳnh
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Đặng Kim Côn
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Bắc Phong
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Kim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link