Archive for the ‘Mai Hương’ Category

Hoàng Chính Nghĩa

la_cham_mat_song

Không Hư – Hoàng Quốc Bảo phổ nhạc với tựa đề Thuở theo nhau; Tiếng hát: Thái HiềnMai Hương

Theo sông vào trăm sóng
Sóng như ta bạc đầu
Người năm xưa cũng vội
Theo mộng bước qua mau

Theo mây vào bóng núi
Ta chia núi quạnh hiu
Mỗi năm lòng mỗi nhuốm
Nỗi trời rộng tiêu điều
(more…)


 
Nhạc và lời: Phạm Đình Chương
Trình bày: Mai Hương
Nguồn: YouTube (Video “Mộng Dưới Hoa” © AuVi Productions 1991)

 
Lời: Vĩnh Phúc
Nhạc: Hoàng Trọng
Ca sĩ: Mai Hương
Hòa âm: Lê Văn Khoa
Nguồn: YouTube (hoaimay)

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nguyên Sa
Tiếng hát: Mai Hương
Hòa âm: Duy Cường
PPS: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link


Tháng Giêng cũng là kỷ niệm thời gian nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn qua đời  – Phạm Anh Dũng

Nhạc và lời: Lê Trọng Nguyễn
Tiếng hát: Mai HươngPhạm Anh Dũng
Hòa âm: Quốc Toản
Video: Quý DenverMai Nguyễn
Nguồn: Phạm Anh Dũng gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Mai Hương
Hòa âm: Quốc Dũng
Video: Sóng Biển
trích từ CD Tình Yêu Lên Ngôi – 17 Tình Khúc Phạm Anh Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link