Archive for the ‘Nguyễn Ngọc Phong’ Category

 
Sáng tác và phối âm: Nguyễn Trọng Khôi;
Tiếng hát: Nguyễn Ngọc Phong
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Cao Hoàng
Phối âm: Nguyễn Trọng Khôi
Tiếng hát: Nguyễn Ngọc Phong
Nguồn: YouTube

Nhạc và lời: Trần Doãn Nho; Hòa âm: Nguyễn Trọng Khôi; Tiếng hát: Nguyễn Ngọc Phong


Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi nhạc và mp3 file