Archive for the ‘Nguyễn Trọng Khôi’ Category

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Dư Mỹ
Hòa âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Cao Hoàng
Phối âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Hoàng Xuân Giang
Phối âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nguyễn Thiện Tơ
Phối âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

 
Nhạc: Ưng Lang
Thơ: Lữ Quỳnh
Phối âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Cao Hoàng
Phối âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

 
Thơ: Jacques Prévert
Nhạc: Joseph Kosma
Lời việt: Nam Dao
Đọc thơ tiếng Pháp: Chân Phương
Phối âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Hoàng Quý
Phối âm và trình bày: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Cao Hoàng
Hòa âm và trình bày: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Bắc Phong
Nhạc: Vĩnh Điện
Hòa âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Chân Phương
Ca sĩ: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link