Archive for the ‘Như Ly’ Category

 
Nhạc: Ngô Thụy Miên
Thơ: Nguyên Sa
Tiếng hát: Như Ly
Nguồn: Như Ly gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Trầm Tử Thiêng
Tiếng hát: Như Ly
Nguồn: Như Ly gửi YouTube link

Mình ơi

Posted: 11/11/2011 in Âm Nhạc, Diệu Hương, Như Ly

 
Nhạc và lời: Diệu Hương
Tiếng hát: Như Ly
Nguồn: Như Ly gửi YouTube link

Lời rêu

Posted: 29/09/2011 in Âm Nhạc, Như Ly, Phú Quang

 
Nhạc và lời: Phú Quang
Tiếng hát: Như Ly
Nguồn: Như Ly gửi YouTube link