Archive for the ‘Nhật Huy’ Category

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Như Ngọc Hoa
Tiếng hát: Nhật Huy
Hòa âm: Quang Đạt
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link