Archive for the ‘Nhật Thanh’ Category

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Dáng thơ
Tiếng hát: Nhật Thanh
Nguồn: Hư Vô gửi YouTube link