Archive for the ‘Quỳnh Lan’ Category

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Quỳnh Lan
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha


Thiếu nữ áo tím
Đỗ Duy Tuấn

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Quỳnh Lan
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

blocking_the_sun

Thơ: Hà Huyền Chi; Nhạc: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_da_lat_rung_doi_mau-dinh_cuong
Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_nhat_la_vang

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Tâm Hàn

giot_mua_tren_la

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Tâm Hàn

moon_light2

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_e_ap

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Đệm guitar: Hoàng Minh; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Tâm Hàn

suy_tu_7

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Tâm Hàn

suy_tu_7

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


 
Ca khúc: Vĩnh Điện
Ca sĩ trình diễn: Quỳnh Lan
Thực hiện: HaGiang Production
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_roi_le

Thơ: Mai Hoài Thu; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Quỳnh Lan
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Thơ: Tuyền Linh
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Đình Nguyên
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Hoà âm: Quang Đạt
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Nguyễn Hữu Tân

flying_bird

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Như Đăng; Tiếng hát: Quỳnh Lan
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Thơ Thơ
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Hòa Âm: Quang Đạt
Video: Nguyễn Thương Duy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 

Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Slide show: Jean Paul Vu
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và YouTube link

 
Nhạc và lời: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Thái Thụy Vy
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Hòa Âm: Quang Đạt
Video: Duy Anh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Tuệ Nga
Ca sĩ: Quỳnh LanXuân Phú
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phó Ngọc Văn
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Vương Đức Lệ
Tiếng hát: Quỳnh Lan
PPS: Phạm Huy Chương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nghiêu Minh
Thơ: Thái Tú Hạp
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Ngô Thụy Miên
Thơ: Vũ Quỳnh Anh
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Văn Sơn Trường gửi YouTube link

Mưa

Posted: 03/10/2011 in Âm Nhạc, HTNX, Ngô Hữu Hùng, Quỳnh Lan, Thơ

 
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Thơ: HTNX
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Văn Sơn Trường
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Vương Đức Lệ
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Trần Nguyên Đán
Nhạc: Cao Minh Hưng
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Video clip: Cát Biển
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Hòa âm: Nguyễn Quang
Video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Trần Hoài Thư
Ca sĩ: Hoàng QuânQuỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Nguyễn Phúc Sông Hương
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link