Archive for the ‘Quỳnh Lan’ Category

 
Nhạc và lời: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Trần Nguyên Đán
Nhạc: Cao Minh Hưng
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Video clip: Cát Biển
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Hòa âm: Nguyễn Quang
Video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Trần Hoài Thư
Ca sĩ: Hoàng QuânQuỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Nguyễn Phúc Sông Hương
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link