Archive for the ‘Tấn Đạt’ Category

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Phạm Hồng Đậm; Tiếng hát: Tấn Đạt