Archive for the ‘Thụy Long’ Category

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Thụy Long
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Thụy Long
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hòa Bình

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Thụy Long
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Hòa Bình

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Thụy Long
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Vĩnh Điện

mua_dem_qua_khung_cua_so

Thơ: Hà Duy Phương; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Thụy Long

Bản ký âm

Nguồn: Hà Duy Phương gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Thơ: Tuyền Linh
Tiếng hát: Thụy Long
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phạm Kim Tiên
Tiếng hát: Thụy Long
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Nguyễn Minh Nữu

thieu_nu_di_trong_chieu

Nhạc: Nguyễn Ngọc Linh; Tiếng hát: Thụy Long

Em về đó, gửi một lời cho biển
Là thiên thu nguyện làm sóng bạc đầu
Là thiên thu giữ tấm lòng bất biến
Mãi mặn nồng dâng hiến dẫu tim đau
Yêu một người, giữ dưới đáy thẳm sâu
Không muốn chia lìa, không mong kết hợp.
(more…)

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Bạch Cúc
Ca sĩ: Thụy Long
Nguồn: Phan Ni Tấn chuyển YouTube link