Archive for the ‘Thùy Dương’ Category

hưthông

chim_bien-dinh_cuong
Chim biển
dinhcuong

Nhạc và lời: hưthông; Trình bày: Thùy Dương
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Dấu thu

Posted: 05/10/2015 in Âm Nhạc, hưthông, Thùy Dương

hưthông

thieu_nu_da_lat_rung_doi_mau-dinh_cuong
Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

Nhạc và lời: hưthông; Trình bày: Thùy Dương
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Thi Quân

thieu_nu_gat_lua

Nhạc và lời: Thi Quân; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Thùy Dương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Phan Ni Tấn

nguoi_thuong_1955

Thơ: Như Thương; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Thùy Dương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc và lời: Công DiênÁi Hoa [Bản ký âm]
Tiếng hát: Quốc DuyThùy Dương
Slideshow: Dĩ Vãng Buồn
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube

Nguyên Chương

thieu_nu_ngoi_buon

Nhạc: Nguyên Chương; Tiếng hát: Thùy Dương
[Bản ký âm PDF]

Nguồn – Bản ký âm: Phong trào Du ca Việt Nam; Âm bản mp3: NCT

Phan Ni Tấn

Thơ: Diễm Hương; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thùy Dương

YouTube video

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Ái Hoa

thieu_nu_tren_dong_hoa

Nhạc và lời: Ái Hoa; Tiếng hát: Thùy Dương
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Ái Hoa

chim_sao

Nhạc: Ái Hoa; Thơ: Trường Đinh; Tiếng hát: Thùy Dương

[Bản nhạc PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hà Việt Hùng

mua_tren_canh_kho

Nhạc: Hà Việt Hùng; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Thùy Dương

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

Hà Việt Hùng

Nhạc: Hà Việt Hùng; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Thùy Dương

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

 
Nhạc và lời: Ái Hoa
Hòa âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Thùy DươngĐức Bảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Ái Hoa

Nhạc: Ái Hoa; Thơ: Mùi Quý Bổng; Tiếng hát: Thùy Dương

[Bản nhạc PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: Huỳnh Tâm Hoài
Tiếng hát: Thùy Dương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nhạc: Ái Hoa; Thơ: Cát Biển; Trình bày: Quốc DuyThùy Dương


Ái Hoa
Nguồn: Tác giả gửi