Archive for the ‘Thúy Huyền’ Category

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nghiêu Minh
Diễn ngâm: Kim Lệ
Tiếng hát: Thúy Huyền
Nguồn: Tác giả gửi YouTube

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Thúy Huyền
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nghiêu Minh
Tiếng hát: Thúy HuyềnKhánh Duy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link