Archive for the ‘Tiến Long’ Category

 
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Thơ: Ngọc Quyên
Tiếng hát: Tiến Long
Hòa âm: Việt Cường
Slideshow: Trần Nhật Trí
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link