Archive for the ‘Trần Lê Quang’ Category

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm và hát: Trần Lê Quang
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Nguyễn Thế Vinh
Tiếng hát: Trần Lê Quang
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link