Archive for the ‘Trần Ngọc Thanh Tuyền’ Category

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Nguyễn Thị Thanh Dương
Tiếng hát: Trần Ngọc Thanh Tuyền
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link