Archive for the ‘Triệu Yên’ Category

Mai Phạm

sapa_vietnam

Thơ: Chúc Anh; Nhạc: Mai Phạm; Trình bày: Triệu Yên; Hát bè: Mầm Xanh
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Mai Phạm

thieu_nu_ngoai_hien

Thơ: Dáng Thơ; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Minh Mẫn; Tiếng hát: Triệu Yên; Hát bè: Ken Nguyễn
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Hòa âm: Hồ Đăng Tín
Tiếng hát: Triệu YênCa đoàn Têrêsa
Slideshow: Tin Yêu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Hoa sen

Posted: 03/01/2012 in Âm Nhạc, Mai Phạm, Triệu Yên

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Triệu Yên
Giọng bè: Mai Phạm
Hòa âm: Minh Mẫn
Mix and studio: Đức Luân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Lương Túy Vân
Tiếng hát: Triệu Yên
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link