Archive for the ‘Việt Dzũng’ Category

 
Thơ: Thái Tú Hạp
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Việt Dzũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link