Archive for the ‘Vy Thảo’ Category

 
Thơ: Người Tình Hư Vô (Bài ca con ốc)
Nhạc: Như Ngọc Hoa
Tiếng hát: Vy Thảo
Hòa âm: Trần Hải Bằng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link