Archive for the ‘Phan Hoài Nam’ Category

Sẽ có một ngày

Posted: 12/12/2013 in Phan Hoài Nam, Thơ

Phan Hoài Nam

song_thu_bon

Em lớn lên trên môt thành phố dệt
Mấy trăm năm thành phố dệt anh hùng
Anh lớn lên nơi thượng nguồn chớp biển
Sông Thu Bồn con nước trãi yêu thương
(more…)

Dấu xưa

Posted: 22/02/2012 in Phan Hoài Nam, Thơ

Phan Hoài Nam

Bầy dơi hoang có về làm tổ?
Trên ngọn tháp hời trầm mặc nghìn năm
Những bục đá bao đời loang lổ
Còn dấu người xưa hay đã mù tăm?
(more…)