Archive for the ‘Cao Minh Hưng’ Category

 
Thơ: Trần Nguyên Đán
Nhạc: Cao Minh Hưng
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Video clip: Cát Biển
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link