Archive for the ‘Châu Đình An’ Category

 
Nhạc: Châu Đình An
Thơ: Mường Mán
Tiếng hát: Khánh LyChâu Đình An
Thực hiện PPS: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: YouTube